Personel Memnuniyetini Değerlendirme Anketi
Soru - 1

Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler olduğunda zamanında haberdar ediliyorum

Soru - 2

Kurum içerisindeki görevlendirmelerden zamanında haberdar ediliyorum

Soru - 3

Tahakkuk eden ücretlerim hesabıma kısa sürede aktarılıyor

Soru - 4

Tahakkuk ve mali işler ile ilgili durumumu ilgilendiren bilgilerden zamanında haberdar edilirim

Soru - 5

Benimle ilgili evraklar bana kısa sürede bildirilir

Soru - 6

Resmi bir evrak gönderdiğimde ilgili yere zamanında ulaşır

Soru - 7

Beni ilgilendiren postalar kısa sürede iletilir

Soru - 8

Evrak kayıt ile istediğim zaman iletişime geçebiliyorum

Soru - 9

Yönetim Kurulu'na teslim ettiğim evrakların disiplinli bir şekilde korunduğunu düşünüyorum

Soru - 10

Genel Sekreter ile istediğim zaman iletişim kurarım

Soru - 11

Sorunlarınızı ve önerilerinizi iletebilme kolaylığı

Soru - 12

Sorunlarınıza ve önerilerinize karşı duyarlılık

Soru - 13

Sizi ilgilendiren duyuruların zamanında ve etkin olarak yapılması

Soru - 14

Tüm personele adil davranılması

Soru - 15

Yöneticilerin görüşlerimi almaları

Soru - 16

Görevler çalışanların yeteneklerine, niteliklerine ve eğitim durumuna göre yapılması

Soru - 17

Çalışanların haberleşme araçlarından (faks telefon internet vb.) yararlanmaları

Soru - 18

Çalıştığım ortamın fiziki şartlar (ısınma tuvalet vb) bakımından uygunluğu

Soru - 19

Çalıştığım ortamın teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterliliği

Soru - 20

Sağlık açısından temizliğe gereken önemin verilmesi

Soru - 21

Huzurlu bir çalışma ortamının varlığı

Soru - 22

Mesai arkadaşlarımla uyumlu bir ekip çalışması içinde bulunmam

Soru - 23

Personel eğitimlerinin yeterliliği

Soru - 24

Fatsa Ticaret Borsası mensubu olmaktan gurur duyuyorum
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Ordu Valiliği
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Fatsa Kaymakamlığı
  • Fatsa Belediyesi
  • Fats Ticaret ve Sanayi Odası

Yayınlanan içeriğin tüm hakları Fatsa Ticaret Borsası'na aittir © 2015