Mali Risk Analiz Raporu

Gelirlerin mevcut gider bütçesi rakamlarının altında kalması veya bu durumun önceden öngörülmesi halinde yönetim kurulu karar ile aşağıdaki tedbirler uygulamaya konulacaktır;

• Tasarruf edilecek konular incelenir ve kararlar uygulamaya konulur.
• Mevcut hallerde ( deprem, sel, doğal afetler gibi) faaliyetlerin azalmasında ya da gidere aşırı artış söz konusu olduğunda TOBB ile temasa geçilecek kaynak talebinde bulunulacak.
• Kaynak arttırma faaliyetler olarak bazı harcama kalemleri için ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanacak.
• Mevcut mevduatın değer kaybetmesi riskine karşılık, mevduatın negatif getirisi olabilecek farklı yatırım alanlarında kullanımında izin verilmez.
• Borsamız muhasebe bölümü tarafından aylık nakit akışı tahminler liste hazırlanarak meclise sunulur.
• Mevcut ihtiyacın en fazla %20 si kadar vadesiz mevduatta tutulur. Oranın üzerindeki mevduat yönetim kurul kararı doğrultusunda mevduat hesabına aktarılır.
• Son üç yılın gelir ve gider kalemleri aşırı tarafından incelenerek yönetim kurulunun bilgisine sunulur. Gerekli tedbirler yönetim kurul tarafından alınır.

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Ordu Valiliği
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Fatsa Kaymakamlığı
  • Fatsa Belediyesi
  • Fats Ticaret ve Sanayi Odası
KVKK Rıza Metni

Yayınlanan içeriğin tüm hakları Fatsa Ticaret Borsası'na aittir © 2015