Borsaların Hukuki Yapıları

Ticaret Borsalarının Yapıları ve Yönetimi

Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinde yönetilen kuruluşlardır. Borsada alım satım-yapan, dolayısıyla borsaya kayıt olmak zorunda olanlar, mesleklerine, yani alım satım yaptıkları maddelerin cins ve çeşidine göre meslek gruplarına ayrılır. Her gruptan 5-11 kişilik meslek komiteleri seçilir. Her meslek komitesinden seçilen 2-3 kişinin iştiraki ile borsa meclisi kurulur.

Borsa yönetim kurulları, meclisin kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçeceği 5-11 kişiden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasında 4 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Borsalarda meclisler tarafından tayin olunan bir genel sekreter bulunur.  • Ordu Valiliği
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Fatsa Kaymakamlığı
  • Fatsa Belediyesi
  • Fats Ticaret ve Sanayi Odası

Yayınlanan içeriğin tüm hakları Fatsa Ticaret Borsası'na aittir © 2015