Fatsa Ticaret Borsası - Stok Miktarı Güncelleme Sistemi

TOBB Dijital Dönüşüm kapsamında uygulamaya geçilen TİBOS Tescil Programı'nda tüm üyelerimizin stok miktarlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Güncel stok miktarlarınızı online olarak bize ulaştırabilmek için aşağıda örneği bulunan dilekçenin ekinde güncel stok miktarınızı da belirterek oluşturacağınız bir jpg ya da pdf uzantılı dosyayı yine aşağıda bulunan dosya yükleme bölümünden Firma Unvanınızı belirterek bize göndermeniz yeterlidir.


Dilekçe Örneği

Fatsa Ticaret Borsası Başkanlığı'na

Borsamızda TİBOS Sistemine geçilmesi dolayısıyla .................. unvanlı firmamızın muhasebe kayıtlarındaki stok dökümü ekte bilgilerinize sunulmauştur. Stok miktarının Borsa stok miktarıyla güncellenerek Borsa stoklarında görünen fakat muhasebe kayıtlarımızda görünmeyen stokların silinmesi hususunda
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Firma Unvan
Kaşe
İmza

Belge Gönderme
Taranmış Dosyanızı "Dosya Seç" Butonu ile Seçip Ekleyiniz¬


  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  • Ordu Valiliği
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi
  • Fatsa Kaymakamlığı
  • Fatsa Belediyesi
  • Fats Ticaret ve Sanayi Odası
KVKK Rıza Metni

Yayınlanan içeriğin tüm hakları Fatsa Ticaret Borsası'na aittir © 2015